Amaç ve Vizyon

AMAÇ
Dayanıklı, sağlıklı ve estetik yapılar için;
Çevreci, yenilikçi, evrensel ve güvenilir çözümler üretmek,
Sektörel eğitimlerle, karar vericilerin ve uygulamacıların mesleki uzmanlık gelişimine katkı sağlayarak bu çözümleri yaygınlaştırmak.

VİZYON
Sektöründe, paydaşlarına -çalışanına, bayisine, ustasına, müşterisine, tedarikçisine ve topluma- değer katan öncü bir kuruluş olmak.
27.04.2023/02

DEĞERLERİMiZ
Güvenilirlik
Yaratıcılık
Mükemmellik
İnsan odaklılık
Girişimcilik
Şeffaflık
Sosyal sorumluluk
Müşteri odaklılık
Evrensellik
Ekip ruhu